Az Unitárius Egyházközség képei

Az unitárius templom még torony nélkül látható, az alsó képen már toronnyal, az azóta lebontott régi papilak épületével.

Az unitárius templom az 1911-ben épült toronnyal látható, a baloldalon az azóta lebontott régi papilak épülete. Az alsó képén látható „Homoki udvaron” alakult meg a gyülekezet 1902-ben. (Ady Endre utca 11.)

A templom 1903-ban épült Borsothy Géza tervei alapján. „Kicsi fehér templomotokba, Most minden erők tömörülnek. Kicsi fehér templom-padokba, A holtak is mellétek ülnek. A nagyapáink, a nagyanyáink, Szemükben biztatás vagy vád: Ne hagyjátok a templomot, A templomot s az iskolát!” (Reményik Sándor)

Templombelső. A falon jelentős személyek és események emlékezetére elhelyezett emléktáblák, valamint zászlók láthatók.

Fent a jelenlegi lelkészi hivatal (Széchenyi u. 77.) Valamint a kis és nagyharang látható.

A két harang és a klenódiumok.

Templombelső. A falon jelentős személyek és események emlékezetére elhelyezett emléktáblák, valamint zászlók láthatók.

Bal oldali felső képen vitéz Gálffy Kálmán lévita kántortanító, egyházalapító. Középen Ferenc József és balra lent Józan Miklós püspökök, akik az első időkben beszolgáló lelkészek is voltak Füzesgyarmaton. Alul jobbra Kelemen István lelkész.

Fent Kincses lelkész családjával, Középen Kincses László lelkész Kiss Elek, későbbi püspökkel. jobb oldalon Kincsesné Nagy Irén unit. tanítónő. Kincses László sírja Füzesgyarmaton.

Az unitárius iskola tanulói Kincsesné Nagy Irén unit. tanítónővel és Darkó Béla lelkésszel. A jobb oldalon Darkó Béla lelkész (1937-1944) Alul Pálffy Géza tanító sírja Füzesgyarmaton.

Bajor János lelkész (1944-1955, 1971-1990-ig beszolgáló). Fönti két képen az 1952-es jubileumkor. Ekkor volt a gyülekezet 50 éves, Bajor lelkész pedig 10. éves felavatási évfordulóját ünnepelte. Középen már Debrecenben feleségével. Jobbra sírja a debreceni temetőben a jelenlegi lelkész házaspárral és Romvári Etelka gondnokasszonnyal. Bal oldalt az egyház vezetőivel és lelkészekkel Budapesten 1952-ben.

László Andor lelkész (1963-1971), Szász János püspökkel aki beszolgáló lelkészként is volt Gyarmaton, Alul László Andor keresztel..

Kelemen Miklós lelkész (1958-1963). Jobbra fent Kelemen Miklós Rázmány Csaba püspökkel, balra lent Balázsi László ny. mb. püspökkel egy gyulai konferencián.

Balázsi László jelenlegi lelkész (1990-), nyugalmazott megbízott püspök feleségével Balázsi Mária kántor-énekvezérrel.

Csoportkép az 1911-es toronyavatáskor és 1952-ben az 50. évfordulón.

Keresztelési képek. Fönt László Andor lelkész, többi képen Balázsi László lelkész.

Gyermek és felnőtt keresztelői képek Balázsi László lelkészi időszaka alatt.

Gyermek és felnőtt keresztelői képek Balázsi László lelkészi időszaka alatt.

Konfirmációi képek Balázsi László lelkészi időszaka alatt.

Konfirmációi képek Balázsi László lelkészi időszaka alatt.

Konfirmációi képek Balázsi László lelkészi időszaka alatt.

Esküvői képek Balázsi László lelkészi időszaka alatt

Esküvői képek Balázsi László lelkészi időszaka alatt. A a lelkész leányának esküvője. Az alsó képen Balázsi lelkész a gyermekeivel.

Úrvacsorai képek Balázsi László lelkészi időszaka alatt.

Úrvacsorai képek Balázsi László lelkészi időszaka alatt.

Gyermek-istentiszteletek.

Gyermek-istentiszteletek és hittanos évzáró.

Anyák napi ünnepség. A Zs. Nagy Lajos Hunor Alapítvány díjátadó ünnepsége.

Fontos a gyermekekkel való törődés. Gyakoriak a hittanórák és a gyermek-istentiszteletek. Vannak húsvéti, karácsonyi, farsangi, mikulásnapi és anyák napi ünnepségek.

Az aradi 13 vértanúról való megemlékezés, lent Várkonyi Imre néhai polgármester.

Sokadik éve rendszeresen megrendezésre kerül az Alföldi unitárius búcsú, amit illusztris vendégek is megtisztelnek jelenlétükkel. Farkas Zoltán volt képviselő. Voltak lovagi kitüntetések.

Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke többször részt vett az Alföldi unitárius búcsún.

Volt itt többször Jakab István, az országgyűlés alelnöke, valamint képviselők, neves egyházi tisztég viselők, polgármesterek és szervezetek képviselői.

Volt itt Kövér László, az országgyűlés elnöke.

A gyülekezet ápolja a kapcsolatot testvér gyülekezetekkel Erdélyben. Voltak itt az árkosi testvérek és ajándékoztak egy gyalogkaput a Városnak.

Dalárdákban aktívan részt vett a lelkész- házaspár. A gyülekezet kapcsolatot tartott testvér gyülekezetekkel Lengyelországban és Kanadában, ahol felléptek énekekkel.

Megtisztelő, hogy a templom volt állampolgári eskütétel színhelye is. A templomkertben minden ünnepélyes alkalom esetén készül csoportkép.

Emléktábla avatás. Az unitáriusok világtalálkozóján. Sírkőszentelés Gyányi András Endre sírjánál Füzesgyarmaton.

A magyar alapítású Szent György Lovagrend, a legrégebbi világi lovagrend tartott itt is lovagavatási szertartást. Részt vett a lengyel főkonzul is. 2016-ban a lelkész házaspárt magas kitüntetésben részesítette a lovagrend.

Részt veszünk nemzeti megemlékezéseken, voltunk Verőcén, Zebegényben, Lakiteleken, és legutóbb Szarvason.

Az Unitárius Egyházközséggel kapcsolatos képek.